Disclaimer

Met het gebruik van de website premed.nl aanvaardt u de deze leveringsvoorwaarden. Op deze voorwaarden en op het gebruik van premed.nl is Nederlands recht van toepassing.

De inhoud van premed.nl wordt om niet ter beschikking gesteld en dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Premed Healthcare is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan wegens de niet-beschikbaarheid, onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website. Typefouten en/of prijswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden. Premed Healthcare is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar via premed.nl wordt verwezen.

Voor zover niet anders is aangeduid, komen alle (intellectuele eigendoms)rechten op de inhoud van deze website (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de teksten, afbeeldingen en audiovisuele materialen) toe aan Premed Healthcare. Deze rechten worden nadrukkelijk voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende is het niet toegestaan deze website en de daarin opgenomen inhoud op welke wijze dan ook openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, met uitzondering van persoonlijk (niet-zakelijk) gebruik.