Inleiding

Dit is de copyrightverklaring van Premed.nl, hierna te noemen Premed, gevestigd aan de Sportlaan 14, 4131 NN te Vianen, Utrecht.

De producten die Oremed levert bestaat uit artikelen op het gebied van fysiotherapie, fitness en andere zorg en verzorgingsartikelen.

In deze copyrightverklaring zetten wij uiteen wat de juridische status (intellectuele eigendom) is met betrekking tot door ons gepubliceerde informatie/content als ook onder welke condities onze informatie c.q. content door derden (her)gebruikt kan worden.

Rechten inhoud en vormgeving

Op de inhoud en vormgeving van onze producten rust auteursrecht en databankenrecht van ons of onze toeleveranciers. Wij behouden ons uitdrukkelijk ons auteursrecht en databankenrecht op de door ons gepubliceerde content voor. Voor het overnemen, opslaan en/of verspreiden van (delen van) de inhoud en de door ons gepubliceerde informatie en het gebruik van de door ons gehanteerde en gepubliceerde vormgeving, op welke wijze dan ook, dient vooraf schriftelijke toestemming te zijn verkregen van Premed.

Misbruik van deze auteursrechten en/of databankenrechten kan juridisch vervolgd worden. Indien u zonder toestemming auteursrechtelijk beschermd werk van Premed overneemt of openbaar maakt kunt u gehouden worden alle hierdoor geleden schade, gemaakte kosten voor opsporing en kosten voor juridische bijstand te vergoeden.

Voorwaarden overnemen artikelen/content/informatie

Het is – behoudens uitdrukkelijke afspraak conform onderstaande procedure – niet toegestaan om materiaal, opgenomen in onze producten, zonder onze toestemming te (her)gebruiken. Indien een persoon of entiteit een ontwerp of c.q. door ons op enigerlei wijze gepubliceerde content wenst over te nemen, dient de betreffende persoon/entiteit vooraf per email toestemming te vragen en indien toestemming wordt verleend een eenmalig gebruiksrecht te kopen voor te bepalen bedrag.

5% korting op je volgende
bestelling!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang direct je kortingscode!

Het inschrijven is niet gelukt! Probeer het nogmaals
Je inschrijving is gelukt!

Geen zorgen, wij hebben net zo'n hekel aan spam als jij. We zullen dan ook nooit je gegevens door verkopen aan derden. Lees hier ons privacybeleid.