Pijnschaal VAS Score kunststof Lineaal

 5,95 Incl. BTW

Een VAS Score of VAS Schaal is een lineaal om de pijnintensiteit te objectiveren. Deze subjectieve of aspecifieke evaluatietest wordt individueel vastgelegd op een schaal van 1 tot 10. De VAS schaal is tweezijdig bedrukt; op de ene zijde staan diverse gezichtsuitdrukkingen afgebeeld, op de andere zijde een lijn van 100 mm. Daarom objectief en betrouwbaar en ook uitermate geschikt voor het meten van pijn en klachten bij kinderen.

Op voorraad

Pijnschaal VAS Score kunststof Lineaal  5,95 Incl. BTW

Welke bekende manieren zijn er om pijn mee te meten

Bij een operatie of behandeling is het lastig voor de behandelaar om uw pijn goed vast te stellen. Maar wat voor de ene persoon pijn is, voelt een ander misschien alleen als een klein ongemak. De hoogte van iemands pijngrens is anders dan voor anderen. Nu hebben behandelaars een hulpmiddel om objectief pijn te meten op een pijnschaal. De meest gebruikte pijnschalen zijn de:

  • Numeric Rating Scale (NRS);
  • Visueel Analoge Schaal (VAS).
  • Gezichtjesschaal.

De pijnschaal van premed ondersteund meerdere methoden en daarom worden ze hier voor u beschreven.

 

Werkwijze VAS score (Visual Analogue Scale)

De VAS score is een aspecifieke meet schaal met een horizontale of een verticale lijn. De gebruikelijke lengte van de lijn is 10cm lang. Aan de linker of onderste kant staat de minimumscore (geen pijn) en aan de rechter of bovenste kant staat de maximumscore (een extreme pijn). De gebruiker streept loodrecht op de lijn in welke mate hij of zij de pijn beleeft. Het aantal millimeter tussen de streep van de patiënt en de minimumscore is de vas pijn score op de VAS schaal. Deze visueel-analoge-schaal is dus een psychometrisch meetinstrument van een rechte lijn tussen twee tegenovergestelde beweringen.Deze pijnmeetlat heeft een visuele en numerieke schaal die voldoet aan de wetenschappelijke criteria voor het onderzoek naar pijnbeleving.

 

Numerieke schaal voor Pijn (NRS)

De numerieke schaal loopt van 0 tot 10 waarbij 0 geen pijn is en 10 de meeste maximale pijn. Deze eenvoudige meetmethode blijkt goed te werken. Kinderen en ouderen kunnen aan de hand van gezichtsafbeeldingen de pijnintensiteit aangeven. De (para)medicus leest via de andere zijde meteen de score in mm af. De liniaal is 21 x 5 cm en daardoor goed afleesbaar voor ouderen.

 

De Gezichtjesschaal

De gezichten schaal telt 6 gezichtjes en loopt zo gelijk met de getallen van 0 t/m 10 op de Numeric Rating Scale (0-2-4-6-8-10). Voor kinderen kunnen deze smileys met zes gezichten ingezet worden. Aan de achterkant van de pijnschaal, is dan weer een getal af te lezen van 0 tot 10.

 

Is deze Vas-score of NRS-pijnschaal alleen wel voldoende?

Een cijfer alleen geeft niet het hele verhaal. Behandelaars denken anders over de pijn dan de patiënten en de ene vindt een hoge pijn nog goed te dragen Het gevolg hier van kan zijn een andere pijnmedicatie dan nodig of een afwijking op de behandeling. Dus behalve de pijn schaal is ook het verhaal er achter zeer belangrijk.
Er zijn ook mogelijkheden om de pijngrens of pijntolerantie te bepalen van een persoon op delen van het lichaam door middel van een algometer of dolorimeter. Dit wordt gedaan door met een stomp of scherme punt  van het meetinstrument te drukken op deze plekken. Deze kan u biijvoorbeeld  >> hier << bekijken

Periodiek Pijnbelevings traject

Naast de acute situatie kan men ook de pijnbeleving in de loop van een behandelingstraject volgen. Zodat indien gewenst, de pijnmedicatie of therapie aangepast kan worden.

Waarom gebruiken professionals de VAS-score

Meer aandacht voor pijn is belangrijk voor veel zorgorganisaties. Het is een van de indicatoren voor de kwaliteit van de zorg in bijvoorbeeld het ziekenhuis. Hiermee kun je mede bepalen hoe een zorginstelling met patiënten omgaat. Het gaat dan vooral om pijn na een operatie of behandeling. Het meten van deze VAS pijn kan met een pijnschaal van Premed.